Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ograniczenia, zakazy, obowiązki – odpowiadamy na pytania

Aktualności » Ograniczenia, zakazy, obowiązki – odpowiadamy na pytania

2020-04-07 17:10

Sytuacja związana z epidemią w naszym kraju zmienia się z dnia na dzień. W związku z tym wiele kwestii związanych z wprowadzanymi ograniczeniami może być dla nas niejasne. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odpowiada więc na najpopularniejsze pytania mieszkańców dotyczące ograniczeń, zakazów oraz obowiązków związanych z choroba zakaźną COVID-19 .

Czy Urząd Miejski wyznacza czas kwarantanny lub czy taki okres może zostać skrócony ?
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ani żaden inny Wydział Urzędu Miejskiego) nie wyznacza czasu kwarantanny, ani też nie może go skrócić. O czasie kwarantanny decyduje Powiatowy Inspektor Sanitarny. Inspektor też ustala pozostałe okoliczności związane z kwarantanną. Informacje udzielane są pod nr telefonu: +48 724 700 454.

Gdzie mam odbyć kwarantannę w przypadku, kiedy wróciłem z zagranicy, a nie chcę lub nie mogę jej odbywać w miejscu zamieszkania?
W przypadku braku możliwości odbycia obowiązkowej kwarantanny w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, miejsce takie wyznacza Wojewoda. Wojewoda wskaże miejsce, w którym należy odbyć kwarantannę i obowiązki wynikające z tego faktu. Informacje udzielane są pod nr telefonu: 032 2077 101 lub 032 2077 901

Czy jako osoba pracująca/ mieszkająca/ lecząca się za granicą mogę przejść przez granicę RP i czy będę musiał odbywać obowiązkową kwarantannę?
Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby takie po powrocie do Polski zostaną objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Informacje udzielane są pod nr telefonów: 032 4144 012 lub 022 5238 880.

Czy mogę wyjść na spacer lub na przejażdżkę rowerową?
Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum. Traktujmy możliwość wyjścia na zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Na stronie rządowej www.gov.pl w zakładce „koronawirus” znajdziemy 10 rad, jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii.

Ile osób może jeździć samochodem osobowym?
Przewoźnicy oraz kierowcy w publicznym transporcie zbiorowym mogą w jednym czasie przewieźć tyle pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. Nie ma natomiast nałożonego ograniczenia ilości osób przebywających w samochodzie osobowym.

Czy mogę wejść na ogródki działkowe?
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał komunikat, w którym podkreśla, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Policja także sugeruje, aby nie korzystać z ogródków działkowych. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jaki w drodze do niego, jeśli jest niezbędna potrzeba, zachować maksimum ostrożności.

Czy można myć auto na myjni samochodowej?
W związku z trwającym stanem epidemii, dom można opuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich: wyjście do pracy, w związku z wolontariatem w walce z koronawirusem, czy też w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Mycie auta nie jest jednak pierwszą potrzebą w czasie ograniczeń.

Czy można wyjść na cmentarz?
Cmentarze w Cieszynie nie są zamknięte. Pamiętajmy jednak, że w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty na cmentarzach oraz wszelkie prace porządkowe (mycie grobów itp.) i dopilnujmy, aby zarówno na cmentarzu, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności.

Czy mogę wejść do lasu?
W związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

Przypominamy! Wszystkie osoby które są zobowiązane do przebycia obowiązkowej kwarantanny, a nie mają możliwości wsparcia/pomocy ze strony osób najbliższych (znajomych) w zrobieniu zakupów podstawowych produktów żywnościowych lub lekarstw mogą korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 033 4794 925 lub Straży Miejskiej 033 4794 970.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 07.04.2020 r.